Normal_arts_patient_intake

Op initiatief van de reumatologen van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom is onderzocht in hoeverre het belangrijk is om patiënten te laten bijstaan door geneeskundestudenten, zowel in het voortraject als bij het consult met de arts en de evaluatie. Dertig patiënten kregen een door sociale onderneming MedGezel opgeleide student toegewezen en het resultaat is zeer succesvol. Zowel patiënten als artsen en Medgezellen zijn blij met de resultaten die een belangrijke positieve bijdragen kunnen leveren aan de kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg. Dit meldt MedGezel.

Uit de pilot kunnen een aantal leringen getrokken worden. De patiënten zijn zich na afloop meer bewust van hun ziektebeleving door een betere voorbereiding en het stellen van andere vragen. Het effect op het dagelijks leven van de patiënt wordt in aanwezigheid van een MedGezel duidelijk beter belicht. Ook ervaren patiënten de aanwezigheid van een MedGezel als plezierig. 90 procent van de patiënten zou nogmaals gebruik willen maken van een MedGezel; 100 procent van de patiënten zou een MedGezel aanbevelen aan andere patiënten.

Mens achter de patiënt leren kennen

De werkzaamheden van een MedGezel worden door de geneeskundestudenten als positief ervaren. Zij leren om de juiste vragen te stellen en om zich in te leven in de mens achter de patiënt. Dat is erg van belang voor de opleiding tot arts. De reumatologen ervaren de aanwezigheid van een MedGezel als positief. Het geeft rust en vertrouwen aan de arts dat na afloop van het consult hun adviezen nog eens worden besproken met de patiënt.

MedGezel helpt bij het overbrengen van medische info

Reumatoloog Jos Hoes zegt het als volgt: “Vaak heb ik het gevoel dat als patiënten na  een consult de deur uit lopen, hebben ze het nou helemaal begrepen ? Ik wil de boodschap zo kwalitatief mogelijk overbrengen en liefst honderd procent begrepen laten worden door mijn patiënten. Daar kan een MedGezel heel goed bij helpen.”

Geneeskundestudent Mirte Bloeme ziet veel voordeel in MedGezel: “Met MedGezel ga je verder dan de opleiding en sta je naast de patiënt waardoor je de mens achter de patiënt ziet en niet alleen de patiënt met een klacht.”

Door: Nationale Zorggids