Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg wordt 3 tot 5 procent van de ziekenhuisbedden bezet door ouderen die eigenlijk alweer thuis hadden moeten zijn of in het verpleeghuis. Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) zegt op radio 1 (NPO) dat er verspreid door Nederland duizenden ouderen zijn die onterecht in ziekenhuizen liggen. Dit meldt NPO. 

Vorig jaar meldden bezorgde zorgverzekeraars, artsen en bestuurders al dat honderden kwetsbare ouderen per jaar onnodig lang in het ziekenhuis liggen. Het gaat vooral om ouderen met cognitieve problemen voor wie elders geen plek is om te herstellen. Berden, tevens bijzonder hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg aan de Radboud Universiteit, geeft aan dat deze groep patiënten in ziekenhuizen niet de zorg krijgt die ze nodig heeft.

Het tekort aan personeel in de zorg heeft grotendeels schuld aan de slechte doorstroom naar verpleeghuizen. Meer geld is niet per se de oplossing, maar beter doorverwijzen wel, stelt Berden. De rol en taakverdeling van thuiszorgmedewerkers, huisartsen en verpleeghuizen moeten meer aandacht krijgen. 

Langer zelfstandig thuis wonen

Ouderen wonen tegenwoordig langer thuis, omdat de overheid dit stimuleert. Mantelzorg is nodig om dit in goede banen te leiden, maar deskundigheid ontbreekt. Vaak is een klein beetje thuiszorg dan noodzakelijk en kan dit al veel van de problemen oplossen, aldus Berden.

Meer 65- en 80-plussers

De toename van het aantal 65-plussers en 80-plussers in Nederland zal de problemen niet minder maken. In 2018 waren er in Nederland 3,2 miljoen 65-plussers. Het aandeel 65-plussers in de totale bevolking is daarmee 18 procent .  Het deel 80-plussers binnen de groep 65-plussers zal toenemen (dubbele vergrijzing). Op 1 januari 2018 was van de 65-plussers 24 procent ouder dan 80 jaar. Ook zijn er 350 tot 370.000  dementerende patiënten en naar verwachting 200.000 verborgen dementiepatiënten in Nederland die een beroep doen op de gezondheidszorgen, onder andere op bedden in ziekenhuizen.

Door: Nationale Zorggids