Normal_mammogram_borstkanker_onderzoek

De overleving van patiënten vijf jaar na een diagnose kanker is gestegen naar 65 procent. Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie op basis van het diagnosejaar 2013 en de overleving in 2018. Een jaar eerder was de relatieve overleving na 5 jaar nog 64 procent. Deze 5-jaarsoverleving van patiënten met kanker stijgt met gemiddeld ongeveer 1 procent per jaar. Dit komt door verbeterde diagnostiek en behandelingen. Helaas blijft de overleving van een aantal kankersoorten laag, zoals maagkanker en alvleesklierkanker. Dit meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Vanaf het begin van de Nederlandse Kankerregistratie in 1989 is er sprake van een stijging van 23 procent in de 5-jaarsoverleving. In 1989 was de overleving vijf jaar na diagnose nog maar 42 procent.
 

Grote verschillen in overlevingskansen

 
De kans op overleving is fors toegenomen bij borstkanker, prostaatkanker, darmkanker, nierkanker, slokdarmkanker en ook bij veel soorten bloed- en lymfeklierkanker. Kankersoorten met een 5-jaarsoverleving hoger dan 80 procent zijn huidkanker, borstkanker, prostaatkanker en minder vaak voorkomende kankersoorten zoals hodgkinlymfoom en zaadbalkanker. Bij deze kankersoorten is er door grote kans op genezing steeds meer aandacht voor kwaliteit van leven en (het voorkomen van) klachten na kanker.
 
Daartegenover staan kankersoorten waarbij minder dan een kwart van de patiënten vijf jaar na de diagnose in leven is. Dit betreft onder andere longkanker en slokdarmkanker. Alvleesklierkanker (exclusief neuro-endocriene tumoren) heeft met 5 procent de laagste overleving. 
 
Voor alle kankersoorten zijn de meest recente overlevingscijfers vanaf 21 januari te raadplegen op www.iknl.nl/nkr-cijfers
 

Wereldkankerdag

 
Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Rondom die dag organiseren ziekenhuizen en inloophuizen open huis. Door het hele land worden evenementen georganiseerd voor mensen die, op welke manier dan ook, met kanker zijn geconfronteerd. Bekijk de evenementen op www.wereldkankerdag.nl.
 
Door: Nationale Zorggids