Normal_rss_entry-215016

De hoeveelheid straling in de ether door het gebruik van het hele snelle mobiele internet 5G lijkt veilig. Uit de eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen blijkt dat de blootstelling aan de elektromagnetische velden van losse antennes en gebruikerstoestellen lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. Dat staat in een onderzoek van het gezondheidsinstituut RIVM en Agentschap Telecom.

Maar vervolgmetingen moeten uitwijzen hoe de blootstelling zich ontwikkelt als de 5G-systemen breder in gebruik worden genomen en hoe die blootstelling gemeten kan worden als meerdere gebruikers tegelijk contact hebben met een zender. Of de bestaande wetenschappelijke inzichten over gezondheidseffecten nog veranderen, zal moeten blijken.

"5G is de nieuwe generatie mobiele telecommunicatie en draagt bij aan economische groei en innovatie. Ook in deze ontwikkeling staat de veiligheid voorop", aldus Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom. "We hebben het RIVM daarom gevraagd de wetenschappelijke literatuur over blootstelling aan 5G in kaart te brengen."

Fabrikanten en operators zijn volgens haar nu en na de introductie van 5G verplicht zich aan de limieten te houden. "Het onderzoek bevestigt dat het belangrijk is dat ze rekening houden met meer apparaten en andere antennetechnieken."

Door: ANP