Verlagen leeftijd bevolkingsonderzoek darmkanker

Door de screeningsleeftijd voor het bevolkingsonderzoek te verlagen van 55 naar 50 jaar kunnen vermoedelijk 750 tot 1.000 gevallen van darmkanker per jaar eerder worden opgespoord. Dit stelt Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). Hoewel het bevolkingsonderzoek een groot succes is, kan darmkanker hierdoor in een nóg eerder stadium worden opgespoord. Dat leidt volgens Tool tot een betere overlevingskans. Dit meldt Nu.nl.

Volgende week is het Wereldkankerdag (4 februari). In Nederland krijgen sinds vijf jaar mensen van 55 jaar een oproep om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek voor darmkanker. Hoewel deze screeningsmethode goed werkt, overleden in 2018 in totaal 5.038 mensen aan deze ziekte. Dat zijn er elke dag veertien. De Maag Lever Darm Stichting roept daarom op de screeningsleeftijd te verlagen en zo de kans op overleving te verbeteren. Volgens Bernique Tool geeft behandelen in stadium één na vijf jaar een overlevingskans van 90 tot 95 procent. In een vergevorderd stadium van kanker, zoals stadium vier, is de overlevingskans een flink stuk lager: rond de 11 procent.

Verlagen leeftijd bevolkingsonderzoek: ouder worden en leefstijl ook belangrijke overwegingen 

Ook andere factoren spelen mee bij de overweging om de screeningsleeftijd voor het bevolkingsonderzoek te verlagen naar 50 jaar. Omdat we allemal ouder worden, zal het aantal mensen dat darmkanker krijgt, toenemen. Tevens is leefstijl een belangrijke reden. Het aantal mensen met obesitas neemt toe en daarmee neemt ook de kans dat iemand darmkanker krijgt toe. 

Door: Nationale Zorggids