Normal_vuurwerk__2_

Geweld, vuurwerkongelukken en branden. Net als eerdere jaren ging de afgelopen jaarwisseling gepaard met veel incidenten en letsel. De Kamer debatteert hierover met de ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Van Veldhoven van Milieu en Wonen. Dit meldt de Tweede Kamer.

We zijn het gewoon gaan vinden, zegt Klaver (GroenLinks), maar dat is het niet. De onveiligste nacht van het jaar heeft niets te maken met een feest, vindt Wassenberg (PvdD). Helder (PVV) spreekt van "tuig dat zich ontoelaatbaar heeft gedragen". Nederland verandert tijdens de jaarwisseling in "Raqqa aan de Rijn", vindt Azarkan (DENK).
 
Er waren te veel incidenten, erkent minister Grapperhaus. Daarom heeft de regering besloten om meer soorten vuurwerk te verbieden.
 

Vuurwerkverbod

 
De regering volgt met het verbieden van de verkoop van knalvuurwerk en vuurpijlen aan consumenten een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Met het gedeeltelijke vuurwerkverbod wordt een belangrijke stap gezet naar een veiliger jaarwisseling, benadrukt minister Van Veldhoven. Zij wil gemeenten de mogelijkheid geven om het vuurwerkverbod uit te breiden. Ook komt er onderzoek naar welke soorten vuurwerk het meeste letsel veroorzaken.
 

Handhaving

 
Is het voorgestelde verbod wel handhaafbaar? Doordat de regering siervuurwerk zoals fonteinen en grondbloemen niet verbiedt, wordt handhaving lastig, vreest Klaver (GroenLinks). Als dit inderdaad zo blijkt te zijn, zegt Kuiken (PvdA), is een totaalverbod waarschijnlijk beter.
 
Van Dam (CDA) pleit voor een landelijk handhavingsplan. Ook wil hij meer mogelijkheden voor preventief fouilleren. Minister Grapperhaus gaat onderzoeken of dit een oplossing is. Den Boer (D66) en Kuiken (PvdA) willen de handhaving beter afstemmen met andere Europese landen, vooral België en Duitsland. Ook minister Grapperhaus denkt dat samenwerking met buurlanden de handhaving effectiever maakt.
 

Beschaving

 
Er is eigenlijk geen vuurwerkprobleem maar een beschavingsprobleem, stelt Van Dam (CDA). Van der Staaij (SGP) denkt ook dat een vuurwerkverbod niet alles oplost: besteed ook aandacht aan vandalisme en alcoholmisbruik. Het verbieden van vuurwerk maakt geen einde aan hufterigheid, betoogt Van Raak (SP): "klootzakken blijven klootzakken". Er is een groep die een beestenbende maakt van de jaarwisseling en die zich niet aan de geldende normen en waarden houdt, zegt minister Grapperhaus.
 
De Kamer stemt op 11 februari over de ingediende moties.