Mediq toegetreden tot Long Alliantie Nederland

Mediq is toegetreden tot de Long Alliantie Nederland (LAN). Deze vereniging richt zich op het verbeteren van de preventie en van de zorg voor de 1,2 miljoen mensen in Nederland met een chronische longziekte. LAN-voorzitter drs. Clémence Ross-Van Dorp is blij dat Mediq als belangrijke aanbieder van medische hulpmiddelen en zorgdiensten voor luchtwegaandoeningen haar kennis en expertise in de vereniging inbrengt. Naast bedrijven zoals Mediq zijn ook patiënten-, beroeps- en brancheverenigingen, zorgverzekeraars, fondsen en onderzoek- en kennisinstellingen lid van de LAN. Dit meldt Mediq.

Elk uur overlijdt iemand in ons land aan een longziekte zoals astma, COPD (chronische bronchitis of emfyseem), longkanker, slaapapneu, cystic fibrosis, longfibrose, pulmonale hypertensie en sarcoïdose. De jaarlijkse zorgkosten voor longziekten bedragen circa drie miljard euro en de jaarlijkse kosten voor werkverzuim door longpatiënten één miljard euro. Naar verwachting neemt het aantal mensen met longziekten de komende jaren verder toe en schuift COPD op van de zesde naar de derde doodsoorzaak wereldwijd. In 2018 was dit voor 6.879 Nederlanders de onderliggende doodsoorzaak.

Over Long Alliantie Nederland

De Long Alliantie Nederland is een federatieve vereniging op het gebied van chronische longziekten. De doelen zijn het terugdringen van het aantal (nieuwe) longpatiënten, het terugdringen van de ziektelast en het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met een chronische longziekte. Leden van de LAN zijn patiënten-, beroeps- en brancheverenigingen, bedrijven, fondsen en andere organisaties die zich op de preventie en zorg bij chronische longziekten richten. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, participeren bedrijfsleden niet in de formele beleidsbepaling van de LAN.

Over Mediq

Mediq levert zorgproducten en digitale services aan zorginstellingen. Tevens levert Mediq medische hulpmiddelen, medicatie, zorgdiensten en ondersteuning bij mensen thuis. Hierbij richt Mediq zich op continentie-, diabetes-, luchtweg-, stoma- en wondzorg, infuustherapie, medische voeding en specialistische geneesmiddelen. Mediq is sinds 1899 actief in de gezondheidszorg en heeft leidende marktposities in twaalf Europese landen. In Nederland werken ongeveer 1.100 mensen bij Mediq. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht. 

Door: Nationale Zorggids