Normal_spuit_medicijnen

Fouten bij de overdracht van medicatiegegevens van patiënten kosten elk jaar levens. De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ moet de medicatieveiligheid sterk vergroten, onder meer door een goede elektronische gegevensuitwisseling.

De nieuwe kwaliteitsstandaard vormt de basis voor goede farmaceutische patiëntenzorg op basis van een compleet en actueel digitaal medicatieoverzicht. De uitwisseling van medicatiegegevens is in de hele keten verzekerd: van huisartsenzorg, apotheken en ziekenhuizen tot verpleeghuiszorg, thuiszorg, trombosediensten en tandartsen.

Verantwoordelijkheden zorgverleners aangescherpt

De standaard omschrijft de verantwoordelijkheden van artsen, apothekers, verpleegkundigen en patiënten. Deze zijn aangescherpt en afgestemd op de huidige praktijk en de benodigde basisset medicatiegegevens is uitgebreid. Andere verbeteringen zijn, dat naast voorgeschreven en verstrekte medicatie, geneesmiddelen worden geregistreerd die iemand al gebruikt. De verificatie van beschikbare medicatiegegevens in een gesprek met de patiënt blijft. Nieuw is een risico-inschatting door de arts en apotheker.

Kwaliteitsstandaard legt basis voor digitale uitwisseling in de keten

De kwaliteitsstandaard 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' bevat de herziene richtlijn, informatie voor patiënten en een implementatieplan. Essentieel is de uitwerking van de toekomstige digitale uitwisseling van medicatiegegevens tussen alle zorgverleners in de keten, met toestemming van de patiënt.

Door: Nationale Zorggids