Hartfalen bij vrouwen onder aandacht

Aletta Jacobs wees al op de fysieke verschillen tussen man en vrouw. Nu, honderd jaar later, blijken zowel de vaststelling van de aandoening (diagnose) als de behandeling ervan (therapie) nog altijd gebaseerd te zijn op onderzoek bij de man. Hella de Jonges documentaire "De Slag om het vrouwenhart", die de VPRO op maandag 6 april om 20.25 uur op NPO 2 uitzendt, gaat specifiek in op wat de gevolgen van deze eenzijdige benadering betekenen voor (het hart van) de vrouw. Het aangrijpende verhaal van Kitty Trepels van Mil vormt een rode draad in deze urgente documentaire. Dit meldt de VPRO.

In 2016 kreeg Hella te maken met hartproblemen. De misverstanden, regelrechte fouten, en de moeite om de juiste diagnose te stellen heeft zij beschreven in haar boek Hartschade, dat in 2018 verscheen.

Hartfalen bij vrouwen

Tot nu toe werd aangenomen dat een hartinfarct vooral een mannenzaak was, maar dagelijks sterven er 57 vrouwen aan hartfalen, dat zijn er 5 meer dan mannen. Vrouwen blijken totaal andere klachten te hebben. Door de klachten van de vrouw eerder serieus te nemen en anders te interpreteren kan dat sterftecijfer omlaag.

Steeds vaker komt uit onderzoek naar voren dat de zorg voor vrouwen in de toekomst anders benaderd zal moeten worden. De meeste medicijnen zijn op jonge blanke mannen getest omdat zij een stabiele onderzoeksgroep vormen. Vaak  blijkt dat de dosis van de voorgeschreven medicijnen bij vrouwen soms tenminste gehalveerd had kunnen worden, omdat de bijwerkingen de effectiviteit overtreffen.

Cardiologie is een mannenbolwerk

Al vanaf 1990 is in Amerika bekend dat er biologische verschillen in het mannen- en vrouwenlichaam bestaan die om een andere benadering van diagnose en therapie vragen. Dr. Harriette Verwey was in ons land de eerste cardiologe die de biologische verschillen van het vrouwenhart aan de orde stelde.

Professor Angela Maas, hoogleraar voor vrouwencardiologie aan het Radboud UMC, was initiatiefnemer van de 'First Conference on Women's Health'. Zij heeft een aantal jaar geleden de Stichting Hart voor Vrouwen opgericht. Deze stichting ondersteunt momenteel onderzoek naar de bijwerkingen van chemo bij patiënten met borstkanker op het hart. Professor Maas werd onlangs verkozen tot "VN Vrouwenvertegenwoordiger 2020".

Het verhaal van Kitty

In de film wordt Kitty Trepels van Mill gevolgd, een kankerpatiënte. Zij is werkzaam aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Toen in 2008 haar jongere zusje werd getroffen door borstkanker, vroeg Kitty haar huisarts om een mammografie. Tot drie keer toe werd haar verzoek genegeerd. Twee jaar later bleek dat Kitty borstkanker in een vergevorderd stadium had. In 2016 was de kanker uitgezaaid naar de lever, botten en hersenen, een direct gevolg van de foute beslissing van haar huisarts in 2008. Dat betekent dat ze nu ongeneeslijk ziek is. Door de bijwerkingen van chemo is ze tevens hartpatiënt geworden. Zij wil zichzelf niet als patiënt zien en werkt inmiddels, ondanks haar wankele conditie, aan haar derde theaterprogramma over communicatie tussen patiënt en arts.

Movies That Matter

Deze film werd geselecteerd voor Dutch Movies Matter, het competitieprogramma van het Movies that Matter Festival voor Nederlandse geëngageerde films, waar zij op 22 maart in première gaat.
 

Door: Nationale Zorggids