Reguliere zorg honderdduizenden patiënten uitgesteld om corona

Om het coronavirus hebben huisartsen sinds 12 maart 360.000 patiënten minder dan normaal naar het ziekenhuis doorverwezen. Ook zijn behandelingen van naar schatting 290.500 mensen in het ziekenhuis niet doorgegaan na een doorverwijzing. Dat maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandag bekend. Dit melden ANP en de NZa

Volgens de NZa is het belangrijk dat gezondheidsschade en wachttijden voorkomen worden. Zij heeft met zorgaanbieders afgesproken dat de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd weer op gang moet komen. Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten hierbij als eerste in het ziekenhuis terechtkunnen.

De focus ligt in eerste plaats op de meest noodzakelijke ziekenhuiszorg en wordt dan geleidelijk verbreed. Vanaf komende week vindt verder overleg plaats met de overige zorgsectoren, zoals onder meer thuiszorg en ggz.

Gefaseerd opstarten reguliere zorg

Niet alle patiënten kunnen tegelijk in het ziekenhuis terecht. Daarom moet de zorg gefaseerd worden opgestart. De focus ligt in eerste instantie op de meest noodzakelijke planbare ziekenhuiszorg. Medisch specialisten en huisartsen kunnen het beste bepalen welke patiënten eerst zorg nodig hebben. Met deze indeling op basis van urgentie wil de NZa hen houvast bieden om te kunnen vergelijken en een onderverdeling te maken op basis van urgentie.
 

Cijfers uitgestelde reguliere zorg

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid heeft de NZa de regie genomen om te zorgen dat de reguliere zorg tijdens de corona-uitbraak zo goed mogelijk doorgang vindt. Zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ZorgDomein, het Landelijk Netwerk Acute Zorg en het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben bijgedragen aan een data-overzicht. Dit overzicht geeft een eerste, actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.
 
Het beeld dat de cijfers laten zien in de verschillende provincies is sterk vergelijkbaar. Wel zijn er verschillen tussen specialismen. Zo zijn de specialismen gynaecologie/verloskunde en cardiologie minder teruggevallen dan de specialismen dermatologie en orthopedie. Vanaf begin april zijn er weer meer verwijzingen, waarbij het grootste herstel zichtbaar is bij de spoedverwijzingen. De spoedverwijzingen zijn tijdens de corona-uitbraak ook minder gedaald.
 
 
Door: Nationale Zorggids