Logo_logo_hersenstichting

De Hersenstichting verwacht een grote groep nieuwe hersenpatiënten als gevolg van het coronavirus. Het virus zorgt op verschillende manieren voor schade aan de hersenen. In eerste instantie tast het de longen van de patiënt aan, wat kan leiden tot een sterk verminderde longfunctie en in het ergste geval zelfs tot longfalen. Dit zorgt voor een zuurstoftekort in de hersenen en veroorzaakt schade in de hersengebieden die aandacht, geheugen en planning coördineren. Ook het feit dat veel coronapatiënten langdurig op de intensive care lagen leidt waarschijnlijk tot meer hersenpatiënten. Dit meldt de Hersenstichting.

Een studie liet eerder al zien dat bijna 60 procent van alle patiënten die langer dan 48 uur op de IC verblijven, cognitieve klachten hebben na ontslag van de intensive care. Het gaat hierbij om aandacht- en geheugenproblemen, overprikkeling, gedragsverandering of extreme vermoeidheid. Als derde zijn er aanwijzingen dat het coronavirus een virale hersenontsteking kan veroorzaken. Dit komt doordat op de hersenen dezelfde receptoren zitten als op de longen (de ACE-receptor). Een hersenontsteking kan leiden tot ernstig hersenletsel.

“Dit alles zorgt ervoor dat de gezondheidzorg een grote groep nieuwe hersenpatiënten kan verwachten”, zegt Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting. We roepen artsen op om scherp te zijn op mogelijke cognitieve gevolgen bij ex-coronapatiënten, zodat deze in een vroeg stadium behandeld kunnen worden en de kans op restverschijnselen verkleind worden.”
 
Paulien Goossen, revalidatiearts en verbonden aan de Hersenstichting, vult aan: “Het is belangrijk dat artsen zich realiseren dat hersenletsel vaak niet duidelijk wordt in de spreekkamer of tijdens een korte observatie. De Hersenstichting vindt dan ook dat alle patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met Covid-19, met een korte objectieve test gescreend zouden moeten worden op aanwijzingen voor hersenletsel.”
 
Door: Nationale Zorggids