NZa onderzoekt wat nodig is voor revalidatiezorg coronapatiënten

Nu het aantal patiënten dat herstelt van het coronavirus toeneemt, groeit de behoefte voor gestructureerde afstemming en coördinatie van de revalidatiezorg. De NZa brengt samen met het ministerie van Volksgezondheid en ZonMw in kaart wat hiervoor nodig is. Dit meldt NZa.

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat patiënten die hersteld zijn van het coronavirus kunnen lijden aan verschillende gezondheidsklachten die door het virus veroorzaakt zijn.  Patiënten kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met longklachten als gevolg van beademing op de intensive care, en met beweegklachten vanwege spierafname door een langdurig verblijf in het ziekenhuis. Daarnaast kunnen de patiënten, die langere tijd in het ziekenhuis verblijven, lijden aan psychische klachten. Andere patiënten zijn nooit opgenomen geweest maar zijn thuis herstellende van het coronavirus.
 

Revalidatiezorg coronapatiënten

Vanwege de diversiteit aan klachten, zal ook de zorgbehoefte van de patiënten verschillen. Waar mogelijk kunnen patiënten dichtbij huis herstellen, maar sommige patiënten zullen moeten revalideren in een instelling.
 
Samenwerking tussen zorgverleners van verschillende disciplines is veelal nodig, zowel in de eerste lijn als in een zorginstelling om alle patiënten van goede revalidatiezorg te kunnen voorzien. Dat geldt voor de zorginhoud maar ook voor de organisatie en coördinatie van de zorg.
 

Overzicht herstel coronapatiënten

Er ontstaan verschillende initiatieven in het veld voor herstel van coronapatiënten, zowel in de medisch specialistische revalidatiezorg, geriatrische revalidatiezorg als in de eerstelijnszorg bijvoorbeeld paramedische zorg. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en ZonMw brengt de NZa deze initiatieven in kaart. Vervolgens brengen ze in een overzicht samen hoe de revalidatiezorg na coronazorg georganiseerd kan worden, rekening houdend met capaciteit en bekostiging. Hierbij stimuleert de NZa dat de zorg waar mogelijk dichtbij huis geleverd wordt.
 

Capaciteit en bekostiging revalidatiezorg

De NZa zet onder meer data-analyse in om inzicht te krijgen in de (verwachte) toestroom en doorstroom van patiënten. Zo wil de NZa optimaal gebruik maken van de beschikbare capaciteit. Hiermee kan de NZa doelgericht inzetten op het verlenen van zorg thuis als het kan en in een instelling als het moet. Daarnaast onderzoekt de NZa in hoeverre de huidige prestaties voor de bekostiging van de zorg passend en toereikend zijn voor het herstel van coronapatiënten
 
De verschillende initiatieven voor herstel van coronapatiënten, de verwachte toestroom en doorstroom van coronapatiënten die herstellen en de bekostiging van deze zorg brengt de NZa de komende tijd in een overzicht samen. Hiermee wil de NZa zorgverleners ondersteunen in het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.
 
Door: Nationale Zorggids