Ziekenhuizen vragen overheid om meer geld na verhoogde kosten tijdens coronacrisis

De Nederlandse ziekenhuizen vragen de overheid om meer geld. De zorgomzet van de algemene ziekenhuizen is, door de vermindering van de reguliere zorg tijdens de coronacrisis, de afgelopen maanden met gemiddeld 47 procent gedaald. Dat komt neer op een bedrag van ongeveer 700 miljoen euro per maand, zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na een eerste inventarisatie onder haar leden.

"Dat kan dus in de maanden maart, april en mei optellen tot een bedrag van circa 2,1 miljard. Daarnaast worden de totale verwachte extra kosten in verband met corona de komende tijd geschat op 3 miljard," schrijft Ad Melkert, voorzitter van de NVZ in een brief aan de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In totaal gaat het om een bedrag van 5 miljard euro.

Behalve met inkomstendervingen hebben de hospitalen te maken met extra kosten als gevolg van het coronavirus. Die worden geschat op circa een half tot 2 miljoen per maand per ziekenhuis. En dan moeten de ziekenhuizen ook nog geld (gaan) uitgeven voor een langdurige fysieke scheiding van corona- en niet-coronazorg. De kosten van een ic-plaats in een ziekenhuis bedragen volgens de NVZ 1 miljoen euro per bed.

De vereniging heeft de kwestie voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Door: ANP