Wiskundig model helpt uitgestelde operaties plannen

Het Erasmus MC in Rotterdam werkt aan een wiskundig model dat helpt te beslissen op welke manier uitgestelde operaties weer gepland kunnen worden. Door het coronavirus zijn duizenden behandelingen in ziekenhuizen uitgesteld. In het Erasmus MC wachten vijfduizend mensen op een nieuwe afspraak voor een behandeling. Het wiskundig model kijkt naar de kwaliteit van leven en de verwachte levensduur wanneer behandelingen wel of niet doorgaan. Dit meldt het AD.

Chirurg Rob Baatenburg de Jong van het Erasmus MC en besliskundige Hester Lingsma werken samen aan het wiskundig model. Hiermee hopen ze zicht te krijgen op de hoeveelheid schade die een patiënt oploopt als een operatie wordt uitgesteld. Door een tekort aan operatiekamers, zorgpersoneel, ic-bedden en geld moeten ziekenhuizen in deze tijd keuzes maken tussen operaties. 

Enorme achterstand behandelingen in ziekenhuizen

290 duizend behandelafspraken in ziekenhuizen zijn geannuleerd sinds begin maart, zo berekende de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kort geleden. Als de omstandigheden goed zijn, kan de achterstand aan behandelingen en operaties bij het Erasmus MC in 69 dagen weggewerkt zijn. Volgens Baatenburg de Jong is dit onrealistisch omdat hiervoor acht uur per dag twintig operatiekamers opengezet moeten worden. Deze operatiekamers zijn echter nodig voor het coronavirus, acute zorg en mensen die worden doorverwezen door huisartsen.

Wiskundig model houdt rekening met verwachte levensduur en kwaliteit van leven

Gekeken wordt nu naar de meest ernstig zieke mensen die niet meer maanden kunnen wachten op hun behandeling, zoals mensen met tumoren die verwijderd moeten worden, met hart- en vaatziekten, of mensen die een orgaantransplantatie nodig hebben. Met het wiskundig model kijkt Baatenburg de Jong naar de verwachte levensduur van mensen en de kwaliteit van leven als een behandeling wordt uitgesteld. Hierbij worden ook de ervaringen van chirurgen, huisartsen, geriaters, onderzoekers en psychologen betrokken. Het model maakt een berekening op basis van de gemiddelde kankerpatiënt of hartpatiënt en houdt daarnaast rekening met persoonlijke factoren, zoals iemands conditie, andere aandoeningen of de gemoedstoestand.

Baatenburg de Jong denkt het wegwerken van de achterstand in het Erasmus MC nog minstens een jaar duurt. Het model kan volgens hem ook in andere ziekenhuizen worden gebruikt.

Door: Nationale Zorggids