Viroloog: meer gebruik mondkapjes

Volgens Coretta van Leer, viroloog bij het UMCG, is binnen anderhalve meter afstand houden niet voldoende om besmetting met het coronavirus te voorkomen, maar moet er ook rekening gehouden worden met de tijdsduur dat iemand met andere mensen in een ruimte zit. Zij pleit ervoor dat meer mensen mondkapjes dragen om verspreiding van het virus in te dammen. Dit meldt het Dagblad van het Noorden. 

Evenals haar collega hoogleraar Alex Friedrich is Van Leer van mening dat Nederland te weinig test op het coronavirus. Ze geeft aan dat ook op haar afdeling microbiologie veel mensen het virus hebben gehad, ondanks dat er geen handen werden geschud en er anderhalve meter afstand werd gehouden.

Besmetting makkelijker in ruimtes waar mensen langer bij elkaar zijn 

Van Leer: "Toch hebben we misschien elkaar besmet doordat we dezelfde lucht inademden toen we een tijd lang samen in eenzelfde ruimte waren." Wetenschappelijk onderzoek wijst ook in deze richting. Besmetting met het virus lijkt makkelijker te gaan in ruimtes waar mensen voor langere tijd bij elkaar zitten. In de praktijk kan dit veel problemen geven, bijvoorbeeld in treincoupé's, op het werk of op school.

In Nederland is ervoor gekozen om anderhalve meter afstand te houden, maar landen verschillen hier onderling in: in sommige landen is de richtlijn een armlengte, in andere landen twee meter. Van Leer: "je zou er bij moeten zeggen dat mensen niet langer dan een kwartier in een zelfde ruimte moeten zitten."

Meer testen

Van Leer denkt dat mondkapjes dragen misschien de enige manier is om weer enigszins terug te keren naar het normale leven. In andere landen gebeurt dit veel meer. Van het onderzoek daarnaar kan Nederland leren. Zij vindt het de taak van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om hierover te adviseren. Hoewel de verwachting is dat het coronavirus zich in de zomer rustig houdt, zijn er wel zorgen over de wintermaanden waarin het virus weer kan uitbreken. Virologen waarschuwen dat er daarom veel meer getest moet worden, omdat dat volgens hun de enige manier is om verspreiding onder controle te houden.

Door: Nationale Zorggids