Reguliere ziekenhuisbehandelingen weer gestart maar wel met regionale verschillen

Het aantal patiënten dat in april, tijdens de coronacrisis, in ziekenhuizen behandeld werd verschilde sterk per regio. Sinds het begin van de coronacrisis in maart daalde het aantal ziekenhuisbehandelingen in het hele land scherp. Maar in de meeste regio’s stabiliseerde dit in de loop van april. In een band van Zuidwest-Nederland naar het oosten bleef het aantal patiënten dat in een ziekenhuis behandeld werd echter dalen. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Dat blijkt uit de wekelijkse update van de NZa over de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg. Daarbij hebben ze deze week ook gekeken naar de verschillen in het aantal ziekenhuisbehandelingen en verwijzingen in de verschillende ROAZ-regio’s (Regionale Overleggen Acute Zorg). De individuele ziekenhuizen kunnen deze informatie gebruiken om de zorg verder op te starten. Knelpunten worden opgepakt in de 11 ROAZ-regio’s.

Met name in de regio’s Zuidwest (een deel van Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland), Midden (rondom Utrecht) en Zwolle bleef in april het aantal patiënten dat in ziekenhuizen behandeld werd dalen. In de rest van het land stabiliseerde het aantal patiënten in die periode of nam het zelfs weer iets toe.

Achterstand in registraties

De geregistreerde ziekenhuisbehandelingen zijn vermoedelijk lager dan het daadwerkelijke aantal ziekenhuisbehandelingen vanwege achterstanden in de registraties. Hoe groot dit registratie-effect is, is op dit moment nog niet te zeggen.

De NZa geeft in haar wekelijkse rapport een overzicht van de zorg die door de coronacrisis is uitgesteld. D NZa ziet dat huisartsen vorige week weer meer mensen doorverwezen naar het ziekenhuis. Dat geldt voor alle ROAZ regio’s en voor alle specialismen behalve longziekten. In de ziekenhuizen neemt het aantal operaties weer licht toe.

Rapport van meerdere partijen

Het overzicht van het huidig aantal verwijzingen en wat in de afgelopen jaren in deze periode heeft plaatsgevonden, is gemaakt samen met zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars, ZorgDomein en het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Via de NVZ en de NFU is data verkregen over de recent geleverde zorg in ziekenhuizen.

Door: Nationale Zorggids