Geen zorg voor duizenden hartpatiënten

150.000 tot 200.000 hartpatiënten die dit jaar door de coronacrisis geen zorg krijgen. Hiervoor is de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) bang, blijkt uit cijfers uit het rapport 'Uit de wurggreep van corona'. Het leidt volgens de vereniging tot tussen de 65.000 en 100.000 verloren levensjaren. Dit meldt het NRC.

Door de uitbraak van het coronavirus konden veel reguliere patiënten niet geholpen worden. Dit heeft er onder andere toegeleid dat voor eenderde van de hartpatiënten afspraken niet doorgingen. Daarbij ging het ook om behandelingen die niet plaatsvonden, zoals dotteren. 

Iedereen met hartklachten kan zich bij dokter melden

Veel hartpatiënten waren terughoudend om naar het ziekenhuis te komen, uit angst voor besmetting met het coronavirus. Ten opzichte van vorig jaar meldde zich eind maart slechts de helft van de mensen met acute klachten. Ed de Kluiver van de NVVC en tevens bestuursvoorzitter van het Isala Hartcentrum in Zwolle: "Iedereen met hartklachten moet zich uitgenodigd en veilig voelen zich bij een dokter te melden. Voor acute zorg is inmiddels echt weer plaats in de ziekenhuizen."

Door anderhalve meter afstand houden kunnen meer dan 50.000 afspraken niet doorgaan

Het is voor ziekenhuizen lastig om rekening te houden met anderhalve meter afstand bij de zorg rondom hartpatiënten. De schatting is dat als er de rest van het jaar ook anderhalve meter afstand moet worden gehouden, er tussen de 520.000 en 650.000 cardiologische afspraken op de polikliniek niet door kunnen gaan.

Meer afspraken via beeldbellen

Een afspraak voor nacontrole is voor hartpatiënten die nu uit het ziekenhuis worden ontslagen niet altijd meer mogelijk. Ze krijgen wel vaak apparaten mee naar huis om thuis de bloeddruk, het hartritme en de zuurstof te monitoren. Dit maakt het mogelijk voor een huisarts ze op afstand in de gaten te houden. De zorg verplaatsen naar thuis, is iets dat ziekenhuizen meer moeten gaan doen, vinden onderzoekers. 

Aparte ziekenhuizen voor coronazorg

Cardiologen denken dat er voor de toekomst nieuwe oplossingen moeten worden bedacht als het gaat om zorg die niet coronapatiënten betreft. Zo opperen ze om de coronazorg in aparte ziekenhuizen onder te brengen. Dit kan ook uitkomst bieden als er toch weer een uitbraak zou plaatsvinden. Als het aan De Kluiver ligt, houden meer mensen zich beter aan de coronamaatregelen. Hij is bezorgd over de enorme aantallen hartpatiënten die veel zorg hebben gemist en waarschuwt dat de maatregelen er ook zijn om die hartpatiënten niet meer schade toe te brengen.

Door: Nationale Zorggids