Normal_ambulance

De Wet ambulancevoorzieningen is na zeven jaar een feit. De Eerste Kamer deed de wet begin deze week als hamerstuk af, meldt Ambulancezorg Nederland.

Voorzitten Han Noten van Ambulancezorg Nederland is blij met de wet, omdat die belangrijk is voor de positie van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). “Zij verlenen al jarenlang ambulancezorg die zich qua niveau mag rekenen tot de beste in de wereld. De nieuwe wet geeft de RAV’s de zekerheid dat zij in hun regio ambulancezorg mogen blijven verlenen.”

Ook borgt de wet de continuïteit en kwaliteit van de ambulancevoorzieningen en daarmee de continuïteit en kwaliteit van de zorg voor patiënten. En daar draait uiteindelijk alles om, aldus Noten.

Aanwijzing voor verlenen zorg

De huidige regionale ambulancevoorzieningen hebben op basis van artikel 6 van de Tijdelijke wet ambulancezorg een aanwijzing voor het verlenen van ambulancezorg. Als de definitieve wet in werking is getreden, blijven deze aanwijzingen gelden. Met andere woorden, de huidige aanwijzing wordt (stilzwijgend) verlengd.

Eén aanbieder per regio

Per veiligheidsregio is er, net als in de huidige situatie, één organisatie die verantwoordelijk is voor het verlenen van ambulancezorg. Deze regionale ambulancevoorziening heeft daarbij het alleenrecht en de plicht om in de veiligheidsregio ambulancezorg te leveren. De zorgverzekeraar heeft zorgplicht en vervult de inkooprol in de gehele acute zorg. De twee grootste zorgverzekeraars in de regio kopen namens alle zorgverzekeraars in. De rollen van ambulances en zorgverzekeraars samen borgen de continuïteit van de ambulancezorg als onderdeel van de keten van acute zorg.

Door: Nationale Zorggids