Groot onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

Er is groen licht voor een groot Nederlands onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. In ons land overlijden meer vrouwen dan mannen aan deze aandoeningen. Bij vrouwen worden deze ziekten vaker gemist en schiet de behandeling nog tekort. Aan dit onderzoek werken de meeste Nederlandse universitaire centra en onderzoekers actief op dit terrein mee. De Hartstichting kent 2,5 miljoen euro toe aan de onderzoeksgroep.

De wetenschappers en artsen willen de diagnose van hartproblemen bij vrouwen verbeteren. “Vooral bij vrouwen onder de 60 jaar heeft het niet of te laat stellen van een diagnose een enorme impact”, zegt professor Hester den Ruijter van het UMC Utrecht. Samen met professor Eric Boersma van het Erasmus MC leidt zij dit onderzoek.
 
“Ook is er onvoldoende onderzoek gedaan naar behandelingen voor hart- en vaatziekten die vaker voorkomen bij vrouwen. Met dit grote onderzoek kunnen we flinke stappen zetten naar een betere diagnose en behandeling voor heel veel vrouwen.”
 

Digitale beslishulp voor de huisarts en cardioloog

Er is op veel vlakken onduidelijkheid over hart- en vaatziekten bij vrouwen, daarom is het onderzoek zeer uitgebreid en divers. Eén van de onderzoeken gaat over de ontwikkeling van een digitale beslishulp, waarmee huisartsen beter kunnen bepalen welke vrouwelijke, vooral jonge patiënten met pijn op de borst zij naar de cardioloog moeten doorverwijzen.
 
 
Door: Nationale Zorggids