Zorginstellingen naar de onderhandelingstafel met bank door coronacrisis

Het rendement van zorginstellingen is voor de derde jaar op een rij gedaald; van 1,73 procent in 2017 naar 1,55 procent in 2018 en 1,46 procent in 2019. De verwachting is dat de instellingen die hun cijfers nog niet gedeponeerd hebben, het rendement verder laten afnemen. Hoewel het rendement voor de meeste zorginstellingen voldoende is om aan de afspraken met banken te  voldoen, geeft dit onvoldoende buffer om de impact van corona op te vangen, stelt EY in een persbericht. EY verwacht dat veel zorginstellingen eind 2020 met hun bank in gesprek moeten om een zogenoemde ‘waiver’ aan te vragen voor het niet kunnen voldoen aan de kredietverplichtingen.

Met name de aanhoudend gunstige ontwikkelingen op vastgoedgebied houden instellingen voorlopig financieel gezond. Financieringen zijn immers – als gevolg van de extreem lage rentestanden – nog nooit zo goedkoop geweest. “Daar komt bij dat in 2019 veel boekwinsten op de verkoop van vastgoed zijn gerealiseerd, met name in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), en de omvang van afboekingen op vastgoed in 2019 historisch laag was”, zegt onderzoeker Rob Leensen van EY.

Impact van corona

Uitgaande van een scenario dat de omzet door de impact van corona daalt naar 97 procent in 2020 en 90 procent in 2021 ten opzichte van 2019 verwacht EY dat de rating – als gevolg van slechts geringe kosten flexibiliteit – zal afnemen. “Ook de liquiditeiten zullen onder druk komen te staan en zakken tot onder het gewenste niveau van twee tot drie maanden personeelskosten. De solvabiliteit van de zorginstellingen zal daarentegen, ook in het meest zwarte scenario, boven de 25 procent blijven.”

Verzuim neemt toe

De ontwikkelingen op het gebied van verzuim bereiken zorgwekkende niveaus, aldus EY. Die trekken een wissel op de benodigde rendementen om de kwaliteit van de zorg te borgen. “De Nederlandse gezondheidszorg kampt al jaren met personele tekorten. Een verklaring hiervoor is de dubbele impact van vergrijzing en ontgroening. Enerzijds ontstaat hierdoor meer vraag naar zorg en anderzijds daalt het aanbod van beschikbaar arbeidspotentieel.” Het verzuim is in vrijwel alle subsectoren toegenomen.

Door: Nationale Zorggids