Meer aandacht voor osteoporose bij Nederlanders boven de 50 jaar

Bij 1 op de 3 Nederlanders boven de 50 jaar die met een eerste botbreuk op de spoedeisende hulp terechtkomen, is osteoporose de onderliggende oorzaak. Deze chronische aandoening kan iemands levenskwaliteit flink aantasten, maar wordt vaak niet tijdig gediagnosticeerd, schrijft Zorginstituut Nederland. In haar rapport hierover staan verbeterafspraken om osteoporose eerder op te sporen en gepaste zorg te bieden, zodat de negatieve effecten van de ziekte zich minder snel en ernstig manifesteren.

Osteoporose is een chronische aandoening waarbij de sterkte van botten afneemt en het risico op breuken toeneemt. In nauw overleg en afstemming met dertien wetenschappelijke verenigingen van zorgverleners, de Osteoporose Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Osteoporose’ opgesteld. Met de verenigingen zijn concrete verbeterafspraken gemaakt en is een zorgtraject fractuurpreventie opgesteld.

Botdichtheidsmeting en meer therapietrouw

Onder meer is afgesproken om standaard een botdichtheidsmeting aan te vragen voor Nederlanders boven de 50 jaar, die met een eerste botbreuk op de spoedeisende hulp terechtkomen. Hierdoor kan eerder vast komen te staan of iemand osteoporose heeft. Daarnaast wordt geadviseerd meer onderzoek te doen naar wervelbreuken en om meer patiënten botsparende medicatie voor te schrijven. Nu krijgt nog maar één op de vier mensen boven de 50 jaar een (Dexa-)scan na een botbreuk en blijft behandeling vaak uit. Ook stoppen veel mensen te snel met botsparende medicatie. Verder kan de patiënteninformatie beter, aldus het Zorginstituut, zodat patiënten gericht keuzes kunnen maken voor hun behandeling of leefstijl.

Ook maatschappelijke winst

De kosten van verbeterde diagnostiek en behandeling van osteoporose bedragen naar schatting bijna 20 miljoen euro per jaar. Daartegenover staat een jaarlijkse besparing van ongeveer 13,5 miljoen euro door minder botbreuken, naar schatting bijna 1.500 per jaar. Door minder arbeidsuitval en een beter behoud van iemands mobiliteit en zelfstandigheid, valt er met betere osteoporosezorg ook maatschappelijke en economische winst te behalen.

Start uitvoering afspraken: najaar 2020

In het najaar 2020 zullen de zorgverleners het voortouw nemen bij de uitvoering van de verbeterafspraken over osteoporose. Het ‘Verbetersignalement Osteoporose’ wordt door minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Door: Nationale Zorggids