Normal_rss_entry-252103

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een nieuwe methode ontwikkeld waardoor genetische afwijkingen bij patiënten met acute myeloïde leukemie uitgebreider en efficiënter vastgesteld worden. Patiënten kunnen hierdoor beter en gerichter behandeld worden. Het LUMC is het eerste ziekenhuis dat gebruik maakt van deze nieuwe methode, genaamd RNAseq, om het hele genetische plaatje van de ziekte bij patiënten in kaart te brengen.

"Acute myeloïde leukemie (AML) wordt veroorzaakt door verschillende genetische afwijkingen in cellen van het beenmerg", legt Peter van Balen, hoofd Laboratorium voor Speciële Hematologie (LSH), uit. "Deze mutaties verschillen vaak van patiënt tot patiënt. De aan- of afwezigheid van een specifieke mutatie is bepalend voor de prognose van de patiënt, maar ook voor de behandelkeuze. Het is dus belangrijk om de genetische afwijkingen voor elke patiënt in kaart te brengen."

Nauwkeurige prognose 

De methode wordt sinds 1 juli in het laboratorium gebruikt. "Dat bevalt erg goed", vertelt Van Balen. "Artsen kunnen met de volledige genetische informatie nauwkeuriger de prognose bepalen. Daarnaast kan de behandeling veel beter op het individu worden afgestemd. Een grote stap richting personalized medicine dus." De wens van het ziekenhuis is om deze methode ook bij andere soorten acute leukemie, zoals acute lymfatische leukemie, in te zetten. De validatie van de methode binnen de patiëntenzorg voor deze vorm loopt nog. "Daar verwacht ik komend jaar veel van."

Door: ANP