Normal_mammografie

Er is onderzoek nodig naar een alternatief voor een MRI-scan om borstkanker op te sporen bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel. Bij deze vrouwen zijn tumoren op een reguliere borstfoto minder goed te zien. Met een MRI-scan lukt dat beter, maar dat voordeel weegt nauwelijks op tegen de aanzienlijke nadelen die de methode ook kent. Bovendien is investeren in MRI als aanvulling op het bevolkingsonderzoek niet doelmatig, omdat er mogelijk een eenvoudiger en goedkoper alternatief is. De Gezondheidsraad adviseert om daar snel onderzoek naar te doen, aldus de Gezondheidsraad in een persbericht. 

Bij iets minder dan 10 procent van de vrouwen tussen de 50 en 75 die meedoen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker blijkt op het mammogram dat ze veel bindweefsel en klierweefsel in hun borsten hebben. Zij lopen een groter risico om borstkanker te krijgen en op een mammogram kunnen tumoren bij hen worden gemist. In de DENSE-studie is onderzocht of ze gebaat zijn bij een aanvullende MRI-scan.

Meer tumoren ontdekt

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er meer tumoren worden ontdekt. Dat voordeel weegt echter nauwelijks op tegen de nadelen. Zo worden er vaker afwijkingen gevonden die bij nader onderzoek geen borstkanker blijken. Ook worden vaker tumoren ontdekt die nooit tot problemen hadden geleid als ze niet met screening aan het licht waren gekomen, en die dus onnodig behandeld worden.

Contrastvloeistof

Een andere methode om tumoren op te sporen in zeer dicht borstweefsel is mammografie met contrastvloeistof (CEM). Hoe de verhouding tussen de voordelen en de nadelen van die methode uitpakt in een bevolkingsonderzoek moet nog onderzocht worden. Resultaten uit onderzoek bij vrouwen bij wie borstkanker wordt vermoed of is vastgesteld zijn veelbelovend. CEM lijkt net zo goed te werken als MRI en minder nadelen met zich mee te brengen. Omdat CEM mogelijk binnen enkele jaren een geschikter alternatief blijkt, ziet de Gezondheidsraad MRI niet als een toekomstbestendige aanvulling op het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. De raad vindt het daarom niet doelmatig om nu te investeren in MRI.

Omdat het wel van belang is iets te doen voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel, bij wie het bevolkingsonderzoek minder goed werkt, adviseert de Gezondheidsraad om op korte termijn een proefbevolkingsonderzoek op te zetten met CEM.

Door: Nationale Zorggids