Normal_pexels-pixabay-236380

Huisartsen hebben de afgelopen twee weken 38.000 minder verwijzingen naar het ziekenhuis kunnen uitschrijven voor hun patiënten. Het aantal verwijzingen was vorige week 18 procent minder dan verwacht werd in een situatie zonder corona. Voor het eerst deze zomer is in het aantal verwijzingen een duidelijke omslag naar beneden te zien. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. 

NZa-voorzitter Marian Kaljouw noemt het teruggelopen aantal verwijzingen verontrustend en roept patiënten op om bij gezondheidsklachten contact op te blijven nemen met de huisarts.

Toegang tot zorg

Zeker in deze tijd is het belangrijk dat alle beschikbare capaciteit optimaal benut en eerlijk verdeeld wordt. Zo kunnen ziekenhuizen het netwerk van zorgaanbieders in de regio benutten en kunnen medisch specialisten en huisartsen kunnen de hulp inroepen van zorgverzekeraars, als voor de zorg in het eigen ziekenhuis geen plek is. Zorgverzekeraars bemiddelen deze patiënten naar een plek waar wel of sneller plek is. De meest actuele informatie over beschikbaarheid van onderzoek- en behandelcapaciteit  is daarvoor heel belangrijk. Op dit moment wordt er een werkwijze gemaakt om deze informatie in kaart te brengen.

Cijfers

Uit onderzoekcijfers blijkt dat in de zomerperiode en de eerste weken van september het totaal aantal huisartsenconsulten op vrijwel hetzelfde niveau lag als in 2019. Wel was het aandeel korte consulten, consulten van minder dan 5 minuten, toegenomen. De zorgvraag bij de huisartsenpraktijk nam in maart van dit jaar sterk af, vlak na het ingaan van de coronamaatregelen. Vanaf eind mei tot begin september nam de zorgvraag bij de huisarts weer toe. Er is geen sprake geweest van een inhaalslag.

Vervolg

In de eerstvolgende analyse over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de medisch-specialistische zorg wordt een inzicht gegeven in de regionale verschillen en volgen nieuwe rapporten van de geestelijke gezondheidszorg en oncologie.

 

Door: Nationale Zorggids