Normal_ziekenhuisbed

Van 5 tot en met 11 oktober overleden naar schatting 2.950 mensen, net iets minder dan een week ervoor. Toen overleden er 2.977 mensen. De sterfte van afgelopen week is ongeveer 150 hoger dan verwacht voor deze periode. De hogere sterfte valt samen met de tweede coronagolf in Nederland. Dit meldt CBS. 

In de eerste week van oktober was de toename in de sterfte iets minder sterk bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, dan in de overige bevolking. Op basis van de schatting lijkt de sterfte vorige week zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking niet verder toegenomen.

10.000 coronadodden 

Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-uitbraak was geweest. Daarvoor was de sterfte negen weken verhoogd als gevolg daarvan. Tijdens de eerste golf overleden 10.0000 mensen bij wie corona (vermoedelijk) de doodsoorzaak was. Vorige week zijn vanuit de GGD’s 109 bevestigde coronapatienten overleden. De week ervoor waren dat er 101 en eind september 81.

Door: Nationale Zorggids