Normal_ziekenhuisbed

De nieuwe informatiekaart van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) helpt zorgaanbieders en zorgverleners om patiënten duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten nu de reguliere zorg wordt afgeschaald door het toenemende aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Contact tussen arts en patiënt is namelijk essentieel om gezondheidsschade te voorkomen, aldus NZa. 

Ook dit najaar benadrukt de NZa hoe belangrijk het is om bij gezondheidsproblemen contact op te nemen met de (huis)arts of zorgverlener. Maar niet alle zorg kan op de gebruikelijke manier doorgaan. De vernieuwde informatiekaart ‘Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?’ helpt zorgaanbieders en zorgverleners de juiste verwachtingen te scheppen en daarover ook helder te communiceren met patiënten. De NZa wil zorgaanbieders en zorgverleners hierbij ondersteunen. Ze kunnen de kaart als leidraad gebruiken voor het aanpassen van de communicatie.

De informatiekaart is tot stand gekomen in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsenvereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid.

Door: Nationale Zorggids