Normal_ambulance

Er zijn in Nederland 642 ambulances nodig, 20 meer dan vorig jaar, zo berekende het RIVM. Het rekenmodel van het RIVM is gebaseerd op een aantal uitgangspunten voor de Nederlandse ambulancezorg. Zo zijn de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn en de spreiding van de standplaatsen over het land belangrijke uitgangspunten. Net als het aantal ritten dat in het voorgaande jaar gereden is. In 2019 zijn meer ritten gereden en dat verklaart deels de extra ambulances. Dit meldt RIVM. 

De toename van het aantal ambulances is ook te verklaren door het rekenmodel dat dit jaar is aangepast om voor de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) dezelfde randvoorwaarden te hanteren voor spreiding en capaciteit. Door deze aanpassing zijn meer standplaatsen en daarom ook meer ambulances nodig. Verder zijn door de bijgestelde uitgangspunten ook extra ambulances, toebedeeld aan regio’s waar de werkdruk erg hoog is. 

Door: Nationale Zorggids