Normal_ziek_behandeling_ziekenhuis_infuus

Het voornemen om het aantal spoedeisende hulpafdelingen in Nederland terug te brengen van 87 naar dertig tot veertig, bedreigt de kwaliteit van de acute zorg in Nederland. Dit is het standpunt van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) in reactie op de ‘Houtskoolschets acute zorg’ van het ministerie van Volksgezondheid, aldus NVSH in een persbericht en NRC.

De NVSHA heeft een notitie opgesteld waarin ze kritische kanttekeningen plaatst bij de voornemens. Deze ligt inmiddels bij het ministerie van Volksgezondheid. “De Houtskoolschets sluit niet aan op de problemen en uitdagingen in de praktijk. In onze notitie benoemen we een aantal pijnpunten. De problemen in de acute zorg vergen andere oplossingen.”

Huisartsenplus

De kritiek van de NVSHA spitst zich vooral toe op de introductie van Integrale spoedposten die zijn losgekoppeld van ziekenhuizen. Deze spoedpoesten zijn volgens de spoedeisende hulpartsen niet meer dan een soort ‘Huisartsenpluspost’. Ze hebben geen ziekenhuis om op terug te vallen. Het idee erachter is dat er nu te vaak met eenvoudige, ofwel laagcomplexe, zorgvragen een beroep op de SEH’s wordt gedaan. Dat vindt de NVSHA een gevaarlijk aanname. Achter wat een eenvoudige aandoening lijkt, kan een acute, levensbedreigende situatie schuilgaan. SEH’s kunnen alleen optimaal functioneren als ze een volwaardig ‘achterland’, een ziekenhuis met alle faciliteiten, achter zich weten.

Het idee om het aantal SEH’s te halveren, acht de artsenvereniging dan ook als onverantwoord. “Het kan tot levensbedreigende situaties leiden”, schrijven ze.

Maatschappelijke verontwaarding 

Ook gemeenten zijn er niet gerust op. Ze vrezen voor maatschappelijke verontwaardiging die alleen maar versterkt wordt door de huidige coronacrisis. Het kan bovendien voorkomen dat ernstige problemen worden gemist omdat er onvoldoende ervaring is op de nieuwe spoedposten. “Patiënten moeten dan met spoed overgeplaatst worden naar een verder weg gelegen spoedeisende hulp met alle risico’s van dien.”

Door: Nationale Zorggids