Normal_pillen_medicijnen_medicatie

KWF Kankerbestrijding lanceert een Europees samenwerkingscollectief dat een eind moet maken aan dure kankermedicijnen. Door onderzoek naar de prijs en beschikbaarheid van kankermedicijnen in meerdere Europese landen direct te koppelen aan lobby, moeten patiënten beter toegang krijgen tot nieuwe medicijnen. Het is voor het eerst dat dit probleem op deze schaal wordt aangepakt. Met de oprichting van dit collectief en de inzet van onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut heeft Nederland een voortrekkersrol in Europa. Dit meldt KWF. 

Ook andere landen kennen hoge medicijnprijzen en ook daar komen medicijnen soms niet, of laat, beschikbaar door de hoge prijs. Dat is voor KWF en het Nederlands Kanker Instituut (de onderzoekstak van het Antoni van Leeuwenhoek) onacceptabel. Om een inschatting te maken van de grootte van het probleem en naar mogelijke oplossingen te zoeken, is internationale samenwerking essentieel.

Het European Fair Pricing Network (EFPN) streeft naar eerlijke, en inzichtelijke prijzen en een transparante markt voor nieuwe en dure kankermedicijnen. Het EFPN is opgericht door KWF Kankerbestrijding en andere Europese kankerorganisaties uit ruim tien verschillende landen.

Onderzoek naar prijzen

Vergelijkend onderzoek kan duidelijk maken of prijsonderhandelingen zinvol zijn, of juist tot vertraging leiden. Ook kan het duidelijk maken hoe het in verschillende landen zit met de snelheid waarmee medicijnen beschikbaar komen voor patiënten, en of er prijsverschillen zijn tussen Europese landen. Tot nu toe is de opbouw van een medicijnprijs in nevelen gehuld.

50.000 euro

Een voorbeeld. Pembrolizumab is een vorm van immunotherapie voor patiënten met longkanker en lymfeklierkanker. Daarnaast kunnen vormen als huidkanker (melanoom), blaaskanker, nierkanker, of kanker in het hoofd-hals gebied hiermee behandeld worden.

De fabrikant rekent 50.000 euro per jaar voor de behandeling van een patiënt. Het gebruik van dit medicijn neemt toe, en dus ook de zorgkosten. De echte prijs van het medicijn is geheim, de opbouw van de prijs is onbekend. Dit maakt het onmogelijk om over een lagere prijs te discussiëren. Met de oprichting van de EFPN moet daar verandering in komen.

Door: Nationale Zorggids