Normal_coronavaccin__vaccin__coronavirus__inenten

Twee derde van de mensen met kanker geeft aan gevaccineerd te willen worden tegen corona. Van deze groep wil ruim de helft graag voorrang krijgen op de vaccinatie. Kijkend naar de mensen die niet meer beter worden, dan geeft ruim zeven op de tien aan gevaccineerd te willen worden, waarvan twee derde graag met voorrang. Dit meldt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). 

De wens om voorrang te krijgen op het vaccin lijkt samen te hangen met de fase van ziekte en persoonskenmerken. Zo geeft ruim 75 procent van de mannen aan graag gevaccineerd te willen worden, tegenover ruim 50 procent van de vrouwen. Van de vrouwen geeft een derde aan het nog niet te weten. Onder de mensen van 66 jaar of ouder geeft bijna acht op de tien van de 2.412 respondenten aan graag gevaccineerd te willen worden, waarvan ruim de helft met voorrang.

Vaccineren medisch specialisten en verpleegkundigen

NFK legde de vaccinatievraag ook voor aan 484 zorgverleners in de oncologie (180 medisch specialisten en 304 verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen). Van de medisch specialisten geeft acht op de tien aan gevaccineerd te willen worden, waarvan de helft met voorrang. Van de ondervraagde verpleegkundigen wil ruim vier op de tien gevaccineerd worden. Bijna de helft wist ten tijde van de peiling nog niet of zij gevaccineerd wilden worden.

NFK hoopt dat ook de zorgverleners in de oncologie de kans krijgen om met voorrang gevaccineerd te worden.

Door: Nationale Zorggids