Normal_doctor-1228627_640

In november was het geschatte aantal patiëntencontacten en operaties per week nog ongeveer op hetzelfde niveau als in 2018 en 2019. Oncologen zagen nog steeds meer nieuwe patiënten voor oncologische diagnostiek en behandeling. Deze cijfers laten zien dat zorgverleners in november een geweldige prestatie hebben geleverd om ondanks de tweede coronagolf de toegankelijkheid tot zorg op peil te houden. Het aantal verwijzingen naar de ggz nam vooral onder jongeren toe. Wel is er een andere prioritering te zien in de medisch-specialistische zorg. De meer urgente zorg kreeg voorrang. Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

Het stijgende aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, de hoge werkdruk en het hoge ziekteverzuim in ziekenhuizen heeft de afgelopen weken geleid tot verdere afschaling van de minder urgente planbare zorg. Begin deze week was het aantal operaties landelijk al afgeschaald met 40 procent. Vorige week was dit nog 26 procent. Het ziekteverzuim onder zorgverleners in ziekenhuizen ligt nu op gemiddeld op 8 procent. Uit berichtgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) blijkt dat verdere afschaling van de minder urgente planbare zorg noodzakelijk is om de (semi-)acute en kritiek planbare zorg in de komende weken te waarborgen.

Verwijzingen naar ziekenhuiszorg

Bij kindergeneeskunde is een opvallend gat ontstaan in het aantal spoedverwijzingen. Het aantal spoedverwijzingen voor dit specialisme blijft stabiel in 2020, terwijl in 2018/2019 sprake is van een stijging aan het eind van het jaar. Het verschil kan deels worden verklaard door minder spoedverwijzingen gerelateerd aan luchtwegklachten. Het aantal wachttijden dat de treeknormen overschrijdt is iets gedaald ten opzichte van augustus/september, maar blijft ook in november hoog.

Oncologie

Het aantal verwijzingen naar oncologische zorg stagneert de afgelopen weken onder het verwachte niveau maar het aantal gestelde diagnoses in november is hoger dan in eerdere jaren. Tijdens de piek van de tweede coronagolf heeft de toegenomen uitval van medewerkers de capaciteit iets beperkt. De wachttijden voor oncologische behandeling zijn de afgelopen maanden licht toegenomen, vooral voor operaties.

Ggz

Het aantal verwijzingen naar de ggz nam de afgelopen weken weer toe, met name onder jongeren. Bij de wachttijden zijn er voor de meeste diagnoses weinig veranderingen. Uitzonderingen zijn verwijzingen voor pervasieve stoornissen en gedrags- en aandachtstekortstoornissen. Deze liggen hoger dan vorig jaar. Het aantal geopende behandeltrajecten lijkt inmiddels weer terug op het niveau van voorgaande jaren. Het aantal direct patiëntgebonden minuten zorg ligt de afgelopen periode iets hoger dan vorig jaar.

Door: Nationale Zorggids