Normal_vuurwerk_vuurwerkverbod

Het aantal patiënten dat met ernstige brandwonden door vuurwerk is opgenomen in een van de drie brandwondencentra is afgelopen jaarwisseling gehalveerd. Van bijna achttien in 2019 naar tien in 2020. De Nederlandse Brandwonden Stichting pleit daarom voor een voortzetting van een algeheel vuurwerkverbod. Dit eerste verbod heeft volgens directeur Rob Baardse laten zien dat het aantal vuurwerkslachtoffers met ernstige brandwonden door het verbod enorm is afgenomen. Dit meldt de Brandwondenstichting. 

Ook traumachirurg Kees van der Vlies van Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis bevestigt dat het vuurwerkverbod dit jaar een duidelijke afname van het aantal ernstige patiënten laat zien. “De doelstelling van het verbod was om minder mensen in het ziekenhuis te krijgen tijdens de jaarwisseling om de zorg te ontlasten. Het is goed om te zien dat dit ook daadwerkelijk gelukt is.” Baardse vult aan dat er wel een alternatief nodig is. “Laat vuurwerk op een veilig en via een vergunningstelsel georganiseerde wijze afsteken door vuurwerkverenigingen waarbij door de pyrotechnische branche getrainde burgers zich kunnen aansluiten.”

Gezicht en handen

De tien opgenomen patiënten, waarvan acht mannen en twee vrouwen, hebben dusdanig letsel door het vuurwerkongeval opgelopen dat een opname in een brandwondencentrum noodzakelijk was. De opgenomen patiënten zijn veelal jong; zeven onder de achttien jaar. De meeste brandwonden zijn in het gezicht of op de handen veroorzaakt door cobra’s, nitraten, vuurpijlen en vuurtollen. Naast deze tien opnames hebben ook tien patiënten zich rondom de jaarwisseling op de polikliniek gemeld met vuurwerkletsel en is er meerdere keren telefonisch deskundig advies ingewonnen bij een brandwondenarts of verpleegkundige.

Door: Nationale Zorggids