Normal_doctor-1228627_640

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben kunnen uitschrijven naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken was vorige week 76 procent van de verwachting zonder corona-uitbraak. Vorige week werden 104.000 verwijzingen uitgeschreven voor patiënten naar de medisch-specialistische zorg. Dat is minder dan in dezelfde week in 2020 en 2019. Ook voor zorgvragen die kunnen duiden op kanker blijft het aantal verwijzingen na de kerstvakantie achter bij de verwachting onder normale omstandigheden. Naar de ggz werden naar schatting juist iets meer verwijzingen uitgeschreven dan verwacht. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Kritiek planbare zorg

Met 34 procent geven iets meer ziekenhuizen aan nog maar deels kritiek planbare zorg te kunnen leveren, de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Vorige week gaf 32 procent nog aan die zorg nog maar deels te kunnen leveren.

Acute en planbare zorg

Het aandeel ziekenhuizen dat aangeeft niet alle acute zorg beschikbaar te hebben, is 3 procent. De overige 97 procent geeft aan dat de acute zorg nog volledig beschikbaar is. Het aandeel ziekenhuizen dat aangeeft geen planbare zorg meer te leveren, is gedaald van 54 procent vorige week naar 51 procent deze week. Geen van de ziekenhuizen geeft aan alle planbare zorg te kunnen leveren.

Aantal patiënten per verpleegkundige

Het gemiddeld aantal patiënten per verpleegkundige op de IC is met 2,3 gelijk gebleven. Het aantal patiënten in de kliniek per verpleegkundige ligt net als de afgelopen weken op 3,4. Het gemiddeld landelijke ziekteverzuim is opnieuw iets gedaald, nu van 7,8 naar 7,7 procent.

Door: Nationale Zorggids