Normal_operatie_operatiekamer

Huisartsen hebben meer verwijzingen kunnen uitschrijven voor hun patiënten naar ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Vorige week lag het aantal verwijzingen op 86 procent van het verwachte aantal zonder corona-uitbraak, tegenover 77 procent in de voorafgaande week. Ziekenhuizen geven in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan dat het aantal operatiekamers op dit moment 35 procent is afgeschaald, ten opzichte van 40 procent in de voorgaande week. Dit meldt de NZa. 

In alle regio’s is de gerapporteerde afschaling vanaf begin januari afgenomen, wat betekent dat meer operatiekamers in gebruik zijn voor de reguliere zorg. Alle ziekenhuizen in Nederland geven deze week aan alle (semi-)acute zorg te kunnen leveren.

70 procent van de ziekenhuizen zegt alle kritiek planbare zorg te kunnen leveren – de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Vorige week was dit nog 63 procent. Deze week geeft 61 procent van de ziekenhuizen aan deels planbare zorg te kunnen leveren, ten opzichte van 58 procent vorige week.

Verwijzingen ggz

Het aantal verwijzingen dat huisartsen hebben uitgeschreven voor hun patiënten naar de ggz volgt sinds begin januari de verwachte trend. Er zijn wel verschillen tussen diagnoses. Zo is het aantal verwijzingen voor gedragsproblemen, cognitieve problemen en somatoforme klachten lager dan vorig jaar. Het aantal verwijzingen voor stemmingsklachten lijkt iets hoger te liggen dan vorig jaar.

Door: Nationale Zorggids