Normal_normal_zorgpersoneel_corona_verpleegkundige-2

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in de maand januari opnieuw gestegen ten opzichte van een jaar geleden. In januari 2021 waren dagelijks gemiddeld ongeveer 71.000 werknemers niet inzetbaar. Dit meldt verzuimdatabedrijf Vernet, op basis van gegevens van cirva driehonderd zorginstellingen. 

Het landelijk verzuimpercentage in de zorgsector komt hiermee op 7,68. Met dit percentage kwam het verzuim afgelopen maand 11,6 procent hoger uit dan in januari 2020. Alle branches, met uitzondering van de GGZ zagen de cijfers stijgen. Bij de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) was het verschil het grootst, namelijk 19,3 procent. Het verzuim steeg in alle regio’s, de regio Noord liet net als een jaar geleden het hoogste verzuim zien.

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een coronatestuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en VVT. In totaal werken er circa 930.000 mensen in deze vier sectoren.

Vernet verzamelt sinds het uitbreken van de coronacrisis op maandbasis cijfers die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim. 

Door: Nationale Zorggids