Normal_normal_ok_operatiekamer_chirurgie_arts_assistent

Er zijn in januari 2021 meer patiëntcontacten geweest in ziekenhuizen dan in dezelfde maand in 2019 en 2020. Er wordt relatief iets meer urgentere zorg geleverd en meer zorg in academische instellingen. Ook het aantal operaties ligt weer op een normaal niveau, waarbij er wel een verschuiving lijkt te zijn naar relatief lichte ingrepen met minder opnames. Er zijn ook verschillen tussen specialismen: operaties bij orthopedie en kno blijven bijvoorbeeld achter. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Het aantal verwijzingen blijft wel achter op de verwachtingen. Afgelopen week lag dat op 79 procent van de verwachtte aantallen. Mogelijk speelde ook het winterweer daarin een rol. Er zijn daarbij grote verschillen te zien bij specialismen. Relatief blijft het aantal verwijzingen het meest achter naar kindergeneeskunde, oogheelkunde, orthopedie en kno-heelkunde.

Wachttijden ziekenhuiszorg

Het aantal wachttijden voor ziekenhuiszorg dat de treeknorm overschrijdt is tussen december en januari licht gedaald. Opvallend is wel dat er grote verschillen zijn tussen de regio’s voor de behandelwachttijden. In de Euregio (Twente en het oostelijke deel van de Achterhoek) zijn voor zeven specialismen de wachttijden voor behandelingen met minstens drie weken gestegen ten opzichte van het gemiddeld van november en oktober. In Spoedzorg AMC (regio Amsterdam en provincie Flevoland) en Noord-Holland is bij het overgrote deel van de behandelingen juist een afname in de wachttijd te zien.

Door: Nationale Zorggids