Normal_anticonceptie

In 2020 verstrekten openbare apotheken aan bijna 3,3 miljoen mensen een geneesmiddel op recept dat niet uit het basispakket wordt vergoed. Dat is een daling van 10 procent ten opzichte van 2019. De sterke afname is het gevolg van een gedaald gebruik van enkele veelgebruikte niet-vergoede geneesmiddelengroepen. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 

In Nederland komen receptplichtige geneesmiddelen in principe voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking. Voor een deel van deze medicijnen heeft de overheid echter de vergoeding beperkt of uitgesloten. De grootste groep gebruikers van niet-pakketmiddelen bestaat uit gebruiksters van hormonale anticonceptie. Deze middelen worden alleen vanuit het basispakket vergoed voor vrouwen tot 21 jaar. In 2020 kregen de bijna 1,2 miljoen vrouwen van 21 jaar of ouder de door hen uitgegeven 48 miljoen euro aan hormonale en lokale anticonceptie niet vergoed.

Verder moesten zo’n 1 miljoen gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen van het benzodiazepinetype 42 miljoen euro uit eigen zak betalen, omdat niet werd voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden.

Door: Nationale Zorggids