Normal_zorgpersoneel_corona_verpleegkundige

Mocht zich een kritieke situatie voordoen in de zorg door de snel oplopende patiëntenaantallen, dan moet Nederland daarop voorbereid zijn. Zorgsectoren hebben daarom gezamenlijk maximale voorbereidingen getroffen. In alle sectoren en regio’s zijn plannen gemaakt om ook in een uiterste noodsituatie, de zogenoemde fase-3, zo lang mogelijk de meest noodzakelijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Dit meldt Rijksoverheid. 

Fase-3 wordt landelijk aangekondigd als de druk op de zorg door het oplopende aantal Covid-patiënten zo groot is, dat de zorg niet meer op gebruikelijke wijze verder kan worden verleend en er ingrijpende, onconventionele keuzes gemaakt moet worden. In zo’n situatie is het bijvoorbeeld denkbaar dat in de ziekenhuizen alleen nog ruimte is voor acute zorg, zoals de Covid-zorg, hartinfarcten, hersenbloedingen en trauma na een ongeluk.

De afkondiging van fase-3 geldt dan niet alleen voor de zorg in de ziekenhuizen, maar ook voor bijvoorbeeld de huisartspraktijken, de verpleeghuizen, zelfstandige behandelcentra, wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en de ambulances.

Fase-3 betreft de situatie dat de  druk op de gehele zorg te groot is geworden. Code Zwart betreft het scenario dat de intensive cares (ic’s) in de ziekenhuizen overbelast zijn en waarvoor vorig jaar een draaiboek is geschreven.

Zorg zo acceptabel mogelijk waarborgen

De verschillende zorgpartijen hebben in hun plannen uitgewerkt hoe de zorg voor de patiënten en cliënten op een minimaal aanvaardbaar niveau gewaarborgd kan blijven. Bijvoorbeeld door het overdragen van taken aan mantelzorgers of vrijwilligers, het samenvoegen van routes in de wijkverpleging, het alleen nog aanbieden van de meest urgente acute zorg en het verplaatsen van de Covid-zorg naar centrale locaties.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat Nederland nu niet in fase-3 zit en dat ook de huidige prognoses van het RIVM daar niet op wijzen. Toch kan er een situatie ontstaan dat de continuïteit van de zorg niet meer gewaarborgd kan zijn. “Dan moeten moeilijke, ingrijpende keuzes worden gemaakt. Ik verwacht dat dit nooit zal gebeuren”, aldus Van Ark. “Maar ik vind het wel mijn verantwoordelijkheid om met de hele zorgsector op alle scenario’s voorbereid te zijn.”

Door: Nationale Zorggids