Normal_stethoscoop_arts_dokter

Vorig jaar waren er fors minder meldingen van tuberculose (tbc) in Nederland. Met 17 procent is het de grootste daling in vijftig jaar. In 2020 waren er 623 meldingen tegenover 754 in 2019. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.

Het aantal tbc-meldingen was vooral lager tijdens de lockdowns, vergeleken met dezelfde maanden in de jaren ervoor. De flinke daling in het aantal meldingen is te verklaren door een combinatie van drie mogelijke oorzaken.

Minder besmettingsclusters

De eerste verklaring is de invloed van de coronamaatregelen, zoals het houden van afstand. Hierdoor kan de tbc-bacterie zich ook minder makkelijk verspreiden. In 2020 is inderdaad een afname te zien van het aantal besmettingsclusters.

Een andere verklaring is een afname van het aantal immigranten en asielzoekers. Bij binnenkomst in Nederland worden nieuwkomers uit landen waar tbc veel voorkomt verplicht gescreend op tuberculose. Het aantal vastgestelde tbc-patiënten bij deze binnenkomstscreening daalde van 49 in 2019 naar 21 in 2020. Door de lage aantallen verklaart dit maar een deel van de totale daling.

Vertraging in diagnoses

Ook een vertraging in het stellen van diagnoses kan een verklaring zijn. Bijvoorbeeld doordat mensen minder naar de dokter gingen en doordat er minder zorgaanbod was. De kans is dan groot dat deze mensen zich later alsnog zullen melden, mogelijk met ernstigere klachten.

Of de daling in het aantal tbc-patiënten in Nederland zich voortzet zal pas in de komende jaren duidelijk worden. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

Door: Nationale Zorggids