Normal_normal_ziekenhuisbed

Wie snel zorg nodig heeft, kan gebruikmaken van verschillende zorgaanbieders die acute zorg leveren: huisarts, huisartsenpost, ambulancezorg en de spoedeisende hulp (seh). In de periode van 2015 tot en met 2019 was het druk in de acute zorg. Het aantal patiënten bij de huisarts en in de ambulancezorg nam toe. Het aantal bezoeken aan de seh daalde licht in de jaren 2018 en 2019. Wel waren de patiënten ouder en was de zorgvraag zwaarder. Maar de toegankelijkheid van de acute zorg was wel nog steeds voldoende. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

In de eerste helft van 2020 hebben steeds meer mensen als gevolg van de corona-uitbraak de seh bezocht met zwaardere zorgvragen. Dit leidde ook tot meer opnames op verpleegafdelingen en op de intensive care. Daarnaast bezochten juist minder mensen met een lichte zorgvraag de seh. Iedereen die betrokken is bij de acute zorg tijdens de corona-uitbraak heeft samengewerkt, toen de druk op de acute zorg onhoudbaar werd.
Volgens de NZa geeft dit vertrouwen dat we de uitdaging om de acute zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden, gezamenlijk kunnen aanpakken.

Uitdaging

De NZa ziet dat de acute zorg nog steeds voldoende toegankelijk is. Maar de druk is wel hoog. De veranderende zorgvraag, het tekort aan personeel en het ziekteverzuim verhogen deze druk nog eens. De grootste uitdaging ligt in de personeelstekorten in de zorg en het zorgen dat patiënten doorstromen naar vervolgzorg, zodat er ruimte blijft in de acute zorg voor nieuwe patiënten.

Het probleem lijkt met name een gebrek aan inzicht waar een passende plek is. Dit is een blijvend aandachtspunt. Samenwerking en gegevensuitwisseling zijn noodzakelijk om op de langere termijn de acute zorg toegankelijk te houden. Het aantal patiënten dat vanuit de seh doorstroomt naar het eerstelijnsverblijf, wijkverpleging en Wlz neemt iets toe. De coördinatie van deze uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis blijft een belangrijke factor om de acute zorg toegankelijk te houden.

Toekomst

Uit de analyses voor de toekomstverkenning van het RIVM blijkt dat voor zowel het zorggebruik van de ambulancezorg als (in mindere mate) bij de huisartsenpost een groei wordt verwacht. De ontwikkelingen voor de seh zijn ervan afhankelijk of de daling in het aantal seh-bezoeken zich blijft voortzetten in de toekomst. Het is van belang dat ook in de acute zorg - veel meer dan nu gebeurt - passende zorg mogelijk wordt.

Door: Nationale Zorggids