Normal_rss_entry-280570

Vorig jaar hebben zich 15 procent minder asbestslachtoffers gemeld voor een schadevergoeding dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dat te maken met de haperende zorg als gevolg van de coronacrisis, zegt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

De cijfers komen uit het jaarverslag van 2020 van het IAS, dat advies geeft aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over een tegemoetkoming van de overheid aan asbestslachtoffers. Ook bemiddelt IAS met werkgevers en verzekeraars over een schadevergoeding.

Vorig jaar hebben zich 544 slachtoffers gemeld bij het IAS, terwijl jaarlijks gemiddeld 637 slachtoffers de weg naar het IAS weten te vinden. "In theorie is het mogelijk dat eindelijk het aantal asbestziekten gaat afnemen, want het asbestverbod in Nederland dateert van 1993", aldus het instituut. "Dat deze hypothese onwaarschijnlijk is, komt omdat de daling van het aantal aanmeldingen vrij precies inzet bij het begin van de coronacrisis."

Schildersziekte

In 2020 konden ook mensen met de schildersziekte, ook wel OPS of CSE, voor het eerst een beroep doen op het IAS voor een tegemoetkoming van de overheid. Deze ziekte is het gevolg van het inademen van vluchtige oplosmiddelen als verf, lijm en inkt. De regeling voor slachtoffers met deze ziekte lijkt sterk op de regeling voor asbestziekten. In 2020 hebben zich 487 mensen gemeld en kregen 278 slachtoffers een tegemoetkoming van de overheid.

Om voor een vergoeding van de overheid in aanmerking te komen moet een asbestslachtoffer zich aanmelden bij het IAS. Daarvoor is het niet nodig dat de diagnose al helemaal vaststaat. Veel bemiddelingen van het IAS leiden echter niet tot een schadevergoeding voor het asbestslachtoffer. Naarmate het langer geleden is dat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden, des te moeilijker wordt het om de aansprakelijkheid vast te stellen.

In totaal zijn in 2020 509 tegemoetkomingen verstrekt na het advies van het IAS en heeft in 118 gevallen de bemiddeling geleid tot een schadevergoeding voor het slachtoffer.

Door: ANP