Normal_borstimplantaat

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) kreeg in 2020 van 248 mensen meldingen van vermoedelijke bijwerkingen van implantaten. De meldingen kwamen van zorgverleners en patiënten en gingen vooral over borstimplantaten en koperspiraaltjes. Vermoeidheid werd het meest gemeld, aldus het RIVM. 

In totaal zijn over 303 implantaten 1.535 vermoedelijke bijwerkingen gemeld. 248 personen deden een melding, waarvan 202 patiënten en 46 zorgverleners. Hoewel net zoals in voorgaande jaren de meeste meldingen van patiënten zijn, ziet MEBI wel een stijging in het aantal meldingen door zorgverleners.

Zwangerschap ondanks spiraaltje

16 procent van de meldingen ging over koperspiraaltjes. Het is opvallend dat de meerderheid van de meldingen over koperspiraaltjes afkomstig was van zorgverleners, zegt MEBI. Van de melders gaf 2 procent aan dat gezondheidsklachten een grote impact op het dagelijks leven hebben. Het meest gemeld werd zwangerschap, uitstoting van het spiraaltje, breken van het spiraaltje en gecompliceerde verwijdering ervan.

Vermoeidheid door borstimplantaten

Net als de voorgaande jaren gaan de meeste binnengekomen meldingen over borstimplantaten (72 procent). Voor 45 procent van de patiënten met borstimplantaten die gezondheidsklachten meldden, hebben deze een grote impact op het dagelijks leven. Zij gaven aan dat ze door gezondheidsklachten niet meer in staat zijn om te werken, het huishouden te doen, voor de kinderen te zorgen of hobby’s uit te voeren. Vermoeidheid is de gezondheidsklacht die het meest genoemd werd. Daarna volgen gewrichtspijn en pijn in de borst(en).

Door: Nationale Zorggids