Normal_rss_entry-287336

Van de 80.000 mensen die in 2020 na een ongeval in het ziekenhuis werden opgenomen, zijn er circa 400 meer overleden dan in 2018 en 2019. Het aantal sterfgevallen steeg van 2,4 naar 2,9 procent, melden de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR). Onderzoeksleider Michel Wouters neemt aan dat dit komt doordat er, als gevolg van de coronacrisis, minder mensen met mild tot ernstig hersenletsel op de intensive care zijn opgenomen.

De Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) publiceren maandagavond een rapport over 2020. Ook bij andere spoedeisende zaken lijkt de crisis gevolgen te hebben gehad. "We zien in de eerste golf een afname van bijvoorbeeld 20 procent minder acute trauma opnames, tot 15 procent minder behandelingen voor hartinfarcten, 9 procent minder patiënten met een herseninfarct en 24 procent minder spoedoperaties bij een gebarsten aneurysma van de buikslagader", zegt Bas van Bussel, bestuurslid van Nationale Intensive Care Evaluatie en intensivist.

Bij enkele ziektebeelden zijn er voorzichtige aanwijzingen dat patiënten met vergevorderdere aandoeningen zich in het ziekenhuis melden, aldus de SKR. Bij een enkele vorm van kanker worden opvallende stijgingen gezien. Bij mensen met reeds uitgezaaide melanomen, die toch al een slechte prognose hebben, werd volgens Wouters vaker een verdere uitzaaiing naar de hersenen geconstateerd. Gebeurde dat eerder in 29 procent van deze gevallen, in 2020 kwam het bij 40 procent voor.

Oncologie

In de hele oncologie werden er in 2020 bij dertien verschillende tumorsoorten 2.000 complexe operaties minder gerapporteerd dan in voorgaande jaren: een daling van 11 procent. Ook het uitstel van de bevolkingsonderzoeken heeft hier gevolgen, maar het werkelijke effect daarvan wordt pas later duidelijk, zegt Wouters.

Verder overleden er 15 procent meer nierdialysepatiënten, maar volgens Wouters kwam dat doordat zij corona kregen, waarvoor zij extra bevattelijk zijn. "Gelukkig hebben we voor elkaar gekregen dat deze groep vroeg werd gevaccineerd."

Uitgestelde zorg

De zorg die wel werd geleverd, was ondanks alle druk goed, wordt geconstateerd. "We zien over het algemeen geen stijging in complicaties of overlijden aan complicaties. Een grote prestatie van het ziekenhuispersoneel in Nederland."

Maar de gevolgen van alle uitgestelde zorg worden gevreesd. De onderzoekers pleiten voor een plan van aanpak om de gevolgen het hoofd te bieden, ook bij de minder urgente ingrepen zoals knieoperaties. Ook uitstel daarvan heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven.

Door: ANP