Normal_pillen_medicijnen_medicatie

De Raad van State heeft bepaald dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2017 en 2019 terecht twee boetes oplegde aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de website Dokteronline.com. De boetes waren voor het te koop aanbieden van geneesmiddelen aan Nederlandse patiënten. Dit meldt IGJ. 

De Raad oordeelde, net als de rechtbank eerder, dat via de website Dokteronline.com reclame gemaakt werd voor receptgeneesmiddelen en geneesmiddelen waarvoor in Nederland geen handelsvergunning was verleend. Ook werden deze geneesmiddelen aan Nederlandse patiënten te koop aangeboden.

Het is verboden om publieksreclame te maken voor uitsluitend op recept (UR) geneesmiddelen, dit mag ook niet voor geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Daarnaast was het bedrijf niet bevoegd om geneesmiddelen aan te bieden die uitsluitend op recept of in de apotheek verkocht mogen worden. Als laatste beschikte het bedrijf voor haar website niet over het benodigde EU-logo, dat nodig is voor de online verkoop in Nederland.

Risico voor patiënten

De boetes bedragen respectievelijk 102.000 euro en 12.000 euro. Het bedrijf was van mening dat zij zich wel aan de regels had gehouden, omdat zij gebruik had gemaakt van (buitenlandse) artsen en apothekers, die via Dokteronline een rol konden spelen. De IGJ heeft  de boetes opgelegd vanwege het risico voor Nederlandse patiënten die door deze website werden verleid om geneesmiddelen te bestellen zonder  dat daar een Nederlandse arts of apotheker bij betrokken was of omdat sprake was van geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning was verleend. 

Door: Nationale Zorggids