Normal_ziek_griep

Het aantal verzuimdagen is nog steeds hoog, terwijl de gemiddelde verzuimduur juist is verkort in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Ook het aandeel psychisch verzuim is lager dan in het voorjaar van 2020, vooral in het basisonderwijs en bij de overheid. Na een coronajaar met historisch weinig ziekmeldingen is het aantal ziekmeldingen in het tweede kwartaal van 2021 weer vergelijkbaar met ‘normale jaren’ 2018 en 2019. Dit meldt Arbo Unie in haar kwartaalupdate. 

“De verzuimcijfers normaliseren, voor zover je van normaal verzuim kunt spreken”, zegt bedrijfsarts en hoogleraar Corné Roelen. Het aantal verzuimdagen is in het tweede kwartaal weliswaar hoog ten opzichte van vorig jaar: 28 procent meer verzuimdagen bij de overheid, 26 procent in het basisonderwijs, 23 procent in de zakelijke dienstverlening, 21 procent in de zorg en 19 procent in de industrie, maar de verzuimduur is juist korter. Was de gemiddelde verzuimduur in het tweede kwartaal van 2020 nog 8 dagen, nu is dat 6 dagen.

Arbo Unie ziet voor het toenemen van het kortdurend verzuim als belangrijke reden dat de lockdownmaatregelen in het tweede kwartaal zijn versoepeld, waardoor weer meer mensen samenkomen en daardoor ook weer verkoudheid en griep aan elkaar kunnen overdragen. In veel organisaties wordt weer één of twee dagen op kantoor gewerkt in plaats vanuit huis. “Iemand met verkoudheid of griepklachten kan vaak thuis nog wel wat werk doen, maar zal nu niet zo snel meer naar kantoor gaan”, zegt Roelen.

Minder psychisch verzuim

Ook opvallend in de kwartaal verzuimcijfers is dat het psychisch verzuim meevalt. Bij de overheid en in het basis- en voortgezet onderwijs is het zelfs lager dan in het tweede kwartaal van 2020. De lockdownmaatregelen hebben mentaal een grote impact gehad op mensen. “Mensen hadden last van afstand houden, sterk ingeperkte sociale activiteiten, thuiswerken en thuisonderwijs en ik had verwacht dat dit zich zou vertalen in relatief meer psychisch verzuim”, zegt Roelen. De cijfers laten vooralsnog eerder het tegendeel zien. Ook in de zorg waar lange tijd onder hoogspanning is gewerkt, was er in de maanden mei en juni minder psychisch verzuim dan vorig jaar.

“Maar we moeten niet te vroeg juichen. In tijden van crisis werken mensen vaak op adrenaline en automatisch piloot door. Dat kan lang goed gaan, maar op een gegeven moment komt toch de man met de hamer.” Daarom adviseert Arbo Unie leidinggevenden om alert te blijven op signalen van gejaagdheid, somberheid, vermoeidheid en cynisme bij medewerkers. Dit zijn tekenen van beginnende mentale overbelasting. Met elkaar in gesprek gaan om de werkbelasting aan te passen of preventief de energiebronnen van mensen te versterken, helpt om psychisch verzuim te voorkomen.

Door: Nationale Zorggids