Normal_ziekenhuisbed

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten hebben uitgeschreven lag vorige week op 101 procent van wat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zou verwachten in die week zonder corona-uitbraak. Dat blijkt uit de rapportage over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de medisch-specialistische zorg van de NZa. In de vorige rapportage van 29 juli was dit met 94 procent nog een stuk lager, aldus de zorgautoriteit. 

Uit de gegevens die ziekenhuizen aanleveren in het Zorgbeeldportaal van de NZa blijkt verder dat deze week nog steeds 92 procent van de Nederlandse ziekenhuizen de kritieke planbare zorg volledig volgens planning kan leveren. Vier ziekenhuizen hebben aangegeven deze kritieke planbare zorg slechts deels volgens planning te kunnen leveren. Van die vier ziekenhuizen zeggen er twee de norm van 6 weken voor een deel van die zorg te overschrijden.

Laatste wekelijkse rapportage 

Dit is de laatste rapportage in deze vorm over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de reguliere zorg. Vanaf eind augustus publiceert de NZa maandelijks een integrale monitor over de ziekenhuiszorg, ggz en langdurige zorg. Daarin geeft het inzicht in de druk op de zorg en de ontwikkelingen rondom wachttijden, productie en het aantal verwijzingen in de reguliere zorg en de inhaalzorg. Daarnaast signaleert de autoriteit in de monitor eventuele knelpunten in de keten. 

Door: Nationale Zorggids