Normal_rss_entry-296410

Het was "niet handig" om de bedrijfsnaam Tata Steel te schrappen uit een GGD-rapport over het relatief hoge aantal gevallen van kanker in de regio Kennemerland, maar het rapport is wel "op een integere manier tot stand gekomen". Tot die conclusies komt extern onderzoeker Peter Heskes. Hij heeft de gang van zaken rond het onderzoek in opdracht van de gezondheidsdienst tegen het licht gehouden.

In de uiteindelijke versie van het onderzoek werd Tata niet genoemd. In plaats daarvan ging het over het "basismetaalindustrieterrein" in de IJmond. Volgens Heskes sluit die wijziging "niet aan bij de publieke beleving" en kan het "de indruk wekken dat er iets te verbergen valt, ook al betekent het hetzelfde". De onderzoeker, die eerder werkte als ombudsman van de gemeente Den Haag, voegt er in zijn rapport wel aan toe dat "niet onomstotelijk bewezen kan worden" dat Tata verantwoordelijk is voor concrete kankergevallen. "Juridische aansprakelijkheid moet derhalve voorkomen worden."

Volgens de onderzoeker hebben de veranderingen in het vorig jaar verschenen GGD-onderzoek overigens "niet geleid tot een bagatellisering van het probleem". GGD-directeur Bert van de Velden treft geen blaam, oordeelt Heskes verder.

Longkanker

Uit het GGD-rapport bleek onder meer dat mensen uit Beverwijk veel vaker longkanker krijgen dan inwoners van de rest van Nederland. De kans op longkanker lag er 27 procent hoger dan gemiddeld in de periode tussen 2004 en 2018.

In het rapport werden geen harde uitspraken gedaan over de oorzaken. De GGD noemde luchtvervuiling door de staalindustrie wel als factor. Het is "aannemelijk dat de luchtverontreiniging in het verleden een rol heeft gespeeld bij een deel van de verhoogde incidentie van longkanker in Beverwijk", klonk het. Ook roken werd als oorzaak genoemd.

Wel in conceptversies

Het Noordhollands Dagblad kwam er later achter dat de bedrijfsnaam Tata Steel wél in conceptversies had gestaan. Op basis van interne berichten meldde de krant dat de directeur zich persoonlijk had bemoeid met de wijziging. Heskes bevestigt dat de directeur er met de onderzoekers over heeft gesproken. Hij komt echter tot de conclusie dat "in consensus" werd afgesproken "de terminologie te wijzigen". Hij heeft ook geen aanwijzingen gezien voor "enige beïnvloeding door bedrijven".

Marianne Schuurmans, de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland, vindt het rapport helder. De uitkomst "bevestigt ons vertrouwen in de objectiviteit en onafhankelijkheid van de GGD", laat ze weten.

Door: ANP