Voordelen AED

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator en helpt je bij het reanimeren van een persoon die met een hartaanval te maken krijgt. Het feit dat dit apparaat elektrisch is, zorgt ervoor dat de makers er slimme extra mogelijkheden aan toe hebben kunnen voegen. De AED kan mensen namelijk opdrachten geven tijdens het reanimeren. Het elektrische apparaat maakt een analyse van het hartritme en bepaalt aan de hand daarvan of er wel of geen schok toegediend mag worden. De AED redt levens en op deze pagina lees je aan welke eisen de AED dient te voldoen en welke voordelen er nog meer aan zitten.

Aan welke eisen dient een AED te voldoen?

Wil je een AED aanschaffen? Dan is het belangrijk om je eerst in dit apparaat te verdiepen. Waar dient een goede AED bijvoorbeeld aan te voldoen? Het is belangrijk dat de AED tegen ieder weertype kan. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de AED bij hevige regen- of sneeuwval niet werkt en de persoon in nood daardoor komt te overlijden. Verder zijn de meeste AED’s meertalig, maar is het in ieder geval belangrijk dat het apparaat in Nederland, ook Nederlands spreekt. Hierdoor kun je in een stressvolle situatie de opdrachten van het apparaat beter uitvoeren.
 
Verder dient een AED zelf aan te geven als er onderhoud aan nodig is. De AED moet altijd werken, anders heb je er niets aan. Dit doet het apparaat door bepaalde licht- of geluidssignalen af te geven. Verder kun je de AED laten verzekeren tegen diefstal en is het belangrijk dat er een schappelijke garantietermijn bij wordt geleverd. 
 

Wat zijn de voordelen van een AED kopen?

Een AED kopen? Dan wil je van tevoren vast weten wat de exacte voordelen ervan zijn. Het belangrijkste voordeel van de AED is het feit dat dit apparaat je bijstaat op het moment dat je een persoon in nood dient te reanimeren. De AED vertelt je welke stappen je dient te ondernemen en kan een analyse van het hart van de persoon in kwestie maken. De elektroden meten of er wel of geen schok nodig is. Wanneer het apparaat je de opdracht geeft om een schok aan de persoon toe te dienen, hoef je maar op één knop te drukken.
De AED is een slim elektronisch apparaat dat je helpt om eerste hulp te verlenen en uiteindelijk redt dit apparaat levens. Dat is het grootste voordeel dat de AED te bieden heeft.