Normal_rss_entry-298148

Maatregelen die Tata Steel IJmuiden in de toekomst neemt om minder CO2 uit te stoten, helpen niet per definitie met het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving en de gezondheid van omwonenden, waarschuwt het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat sommige CO2-besparende maatregelen, die nodig zijn om de klimaatdoelen te halen, ook negatief kunnen uitpakken.

Het opvangen, vervoeren en opslaan van CO2 door Tata kan bijvoorbeeld zelfs leiden tot extra uitstoot van stikstofdioxiden, zwaveldioxiden en fijnstof.

Tata Steel moet minder CO2 uitstoten wegens de klimaatafspraken, maar het bedrijf staat ook onder druk om minder stoffen uit te stoten die schadelijk zijn voor de omwonenden. Eerder deze maand kwam het RIVM met een vernietigend rapport waarin staat dat mensen die in de buurt van Tata Steel wonen, worden blootgesteld aan veel meer schadelijke stoffen dan mensen elders in het land.

Vergroenen

In opdracht van het bedrijf en vakbond FNV worden verschillende toekomstscenario's uitgezet om te kijken hoe de staalfabriek kan vergroenen. Het kabinet laat in opdracht van de Kamer "de effecten op milieu en gezondheid" van deze scenario's in beeld brengen. Het RIVM adviseert onder meer "afspraken te maken over het monitoren van de effecten van voorgenomen maatregelen op de leefomgeving ten opzichte van de huidige situatie".

Door: ANP