Normal_stethoscoop

Jongeren die als adolescent niet lekker in de groep lagen, ervaren vaker langdurige gezondheidsklachten. Negatieve ervaringen onder leeftijdsgenoten hangen direct samen met hogere ontstekingswaarden van het immuunsysteem. Er zijn ook indirecte gevolgen voor de gezondheid: slachtoffers van agressie onder leeftijdsgenoten hebben een grotere kans op roken en een hoger BMI. Wanneer er geen aanwijsbare medische oorzaak voor gezondheidsklachten is, kan het voor artsen de moeite waard zijn om ook naar negatieve ervaringen met leeftijdsgenoten te vragen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van ontwikkelingspsycholoog Marieke de Bruine. Met haar onderzoek vindt ze een eerste bewijs voor de link tussen sociale status en fysieke gezondheid in adolescentie, meldt Tilburg University. 

De Bruine: “Het is bekend dat ‘bij de groep horen’ belangrijk is voor het mentale en fysieke welbevinden van adolescenten. Mijn onderzoek laat zien dat negatieve ervaringen met leeftijdsgenoten voorspellend kunnen zijn voor lichamelijke gezondheidsklachten van adolescenten. Dit is niet alleen het geval als mensen gepest zijn, maar ook al wanneer ze ‘niet zo lekker in de groep liggen’. Negatieve ervaringen met leeftijdsgenoten hebben direct én indirect negatieve invloed op de gezondheid van jongeren, omdat zij bijvoorbeeld ook een grotere kans hebben op roken of een hoger BMI.”

Biologische processen

Het onderzoek van De Bruine biedt inzicht in de biologische processen die ten grondslag liggen aan de fysieke gezondheidsproblemen die veel jongeren ervaren wanneer ze problemen hadden met status in de groep of gepest zijn. Het onderzoek volgde verschillende groepen adolescenten over meerdere jaren. Er is gekeken naar de mate waarin hun ervaringen samenhangen met hoe fysiek gezond adolescenten zich voelen. Daarbij is ook onderzocht hoe hun immuunsysteem functioneerde door te kijken naar ontstekingswaarden in het bloed.

Door: Nationale Zorggids